جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین مناطق جوپاز، ارگ جدید بم، پاریز، بندر چترود و غار طورنگ بافت و کمپ کویری (ریگان) به عنوان مناطق نمونه گردشگری شماره25825/ت42429هـسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/1/1388 که در مرکز استان کرمان تشکیل شد، به استناد ماده (8) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" href="/tags/65427/قانون-تشکیل-سازمان-میراث-فرهنگی-و-گردشگری/" class="link">قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب1382ـ تصویب نمود:
1ـ مناطق جوپاز، ارگ جدید بم، پاریز، بندر چترود و غار طورنگ بافت و کمپ کویری (ریگان) به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین می‌شوند.
2ـ این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18687
تاریخ تصویب :
1388/1/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :