جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص برخورداری خانواده شهدا از تسهیلات مسکن شماره24167/ت42428کوزارت مسکن و شهرسازی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امورایثارگران
وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 در جلسه مورخ 24/1/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
هریک از اعضای خانواده شهدا که ازدواج می‌کنند، می‌توانند از تسهیلات مسکن موضوع ضوابط ارایه تسهیلات ساخت مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب‌نامه شماره 182455/ت41134ک مورخ 8/10/1387 برخوردار شوند.
این تصویب‌نامه در تـاریخ 5/2/1388 به تأیید مقام محـترم ریاست جمـهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18687
تاریخ تصویب :
1388/2/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
بنیاد شهید انقلاب اسلامی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :