جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

حذف سازمان‌های حسابرسی و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تصویب‌نامه واگذاری کلیه سهام دولتی و متعلق به دولت در بورس شماره25874/ت40603هـ



وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 5484/133/56/م مورخ 16/5/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
سازمان‌های حسابرسی و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ترتیب از ردیفهای (1) و (53) موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب‌نامه شماره 196946/ت39192هـ مورخ 4/12/1386 حذف می‌شوند.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18687
تاریخ تصویب :
1388/2/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :