جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

اصلاحات عبارتی مجلس شورای اسلامی در اجزاء بند (4) ماده (1) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت شماره5188

مبارزه با تروریسم بین‌المللی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 243875 مورخ 26/12/1387 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و پیرو ابلاغیه شماره 62939 مورخ 5/11/1387 موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی، ضرورت دارد اصلاحات عبارتی ذیل در اجزاء بند (4) ماده (1) آن مورد عنایت قرار گیرد:
1ـ در جزء « ج» ، عبارت « کنوانسیون 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی» به « کنوانسیون 1982 میلادی برابر با 1361 هجری شمسی» اصلاح گردد.
2ـ در جـزء « خ» ، عـبارت « پروتکل جلـوگیری از اعمال غـیرقانونی علیه امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره» به « پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت در فلات قاره» اصلاح گردد.
3ـ در جـزء « د» ، عـبارت « کنوانـسیون جلوگیری از اعمال غیـرقانونی علـیه امنیت دریانوردی» به « کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی» اصلاح گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره33909 19/2/1388

اصلاحات عبارتی مجلس شورای اسلامی در اجزاء بند (4) ماده (1) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی

وزارت امور خارجه
پیرو ابلاغیه قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی موضوع نامه شماره 204179 مورخ 12/11/1387، به پیوست تصویر نامه شماره 5188 مورخ 6/2/1388 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاحات عبارتی مجلس شورای اسلامی در اجزاء بند (4) ماده (1) قانون فوق‌الذکر، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

شماره204179 12/11/1387
وزارت امور خارجه
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 7/10/1387 در اجرای اصل (112) قانون اساسی ضمن اضافه نمودن حق شرط در ماده واحده آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و طی نامه شماره 62939 مورخ 5/11/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18696
تاریخ تصویب :
1388/2/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :