جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور درخصوص سهمیه سوخت خودروها در سه ماهه اول سال 1388 شماره33348/ت42599ن

وزارت نفت ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که در جلسه مورخ 24/12/1387 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 131401/ت41048 هـ مورخ 30/7/1387 اتخاذ شده‌است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
سهمیه سوخت خودروها در سه ماهه اول سال 1388 برای خودروهای شخصی ماهانه به میزان یکصد لیتر و برای خودروهای عمومی بدون تغییر در میزان سهمیه قبلی به صورت علی‌الحساب و به قیمت زمستان 1387 تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18696
تاریخ تصویب :
1387/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نفت
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
موضوع :