جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شوسف شماره5473/310/300

استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با تـوجه به تصـویب طرح جامع شهـر شوسف در جلـسه مورخ 27/7/1387 شورای برنامـه‌ریزی و توسـعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18696
تاریخ تصویب :
1387/7/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خراسان جنوبی
موضوع :