جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355 شماره100/7200/9000

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
پیرو نامه شماره 10387/87/1 ـ 21/12/1387، نسخه‌ای از آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارشناسان دادگستری مصوب 29/10/1355 که در تاریـخ 12/2/1388 به تصویب ریاسـت محترم قوه‌قضاییه رسیـده‌است به منظور درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ موحدی

آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355

ماده1ـ وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می‌شود.
ماده2ـ نیاز به وکیل از طریق رئیس کل دادگستری به کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه استان مربوط اعلام می‌شود تا نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام شود.
ماده3ـ وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه برای امور حقوقی با رعایت مقررات فصل دوم آییـن‌نامه قانون وکالت مصـوب 19/3/1316 به وکلا ارجاع می‌شود.
ماده4ـ میزان حق‌الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری و یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است.
ماده5 ـ دستورالعمل نحوه پرداخت، توسط کانون وکلای مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه مشترکاً تهیه و اجراء خواهدشد.
ماده6 ـ در وکالت تسخیری اگر تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دوجلسه بشود برای هرجلسه اضافی مبلغ پانصد هزار ریال و در صورتی که در یک پرونده وکالت بیش از دو نفر متهم به وکیل ارجاع شود برای هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ یک میلیون ریال علاوه بر مبلغ مذکور در ماده 4 به وکیل پرداخت خواهدشد.
ماده7ـ هزینه سفر وکلا برای شرکت در جلسات دادگاه در صورتی که محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال وکیل باشد براساس آیین‌نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت می‌گردد.
ماده 8 ـ حق‌الوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و در وکالت معاضدتی با گواهی اداره معاضدت و تأیید کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پرداخت خواهدشد.
ماده9ـ اداره کل بودجه و تشکیلات قوه‌قضاییه همه ساله 25% اعتبار مورد نیاز حق‌الوکاله وکالت‌های تسخیری و معاضدتی را که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران حقـوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه برآورد و پیشنهاد می‌گردد در لایحه بودجه منظور تا پس از تصویب براساس موافقتنامه بودجه جاری مصوب و از طریق ذی‌حسابی دادگسـتری به طور مساوی به صورت تنخواه‌گردان در اختیار کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه قرار داده و با توجه به اسناد پرداخت شده موجودی را تا حداقل 25% مذکور تکمیل نماید.
ماده10ـ میـزان حق‌الوکاله تعییـن شده در این آییـن‌نامه هر سال یک‌بار با توجـه به شاخص تورم تجدیدنظر و تعدیل خواهدشد.
ماده11ـ با تصویب این آیین‌نامه آیین‌نامه‌های قبلی ملغی‌الاثر می‌گردد.
ماده12ـ این آیین‌نامه در اجرای ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 در 12 ماده بنا به پیشنهاد مورخ 15/10/1387 کانون وکلای دادگستری مرکز و اصلاحات پیشنهادی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان در تاریخ 12/2/1388 به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18696
تاریخ تصویب :
1388/2/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :