×

بخشنامه به دادگستری‌های استانهای سراسر کشور

بخشنامه به دادگستری‌های استانهای سراسر کشور

بخشنامه-به-دادگستری‌های-استانهای-سراسر-کشور

وکیل

بخشنامه به دادگستری‌های استانهای سراسر کشور شماره100/7367/9000
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/7367/9000 ـ 17/2/1388 ریاست محترم قوه‌قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

بخشنامه به دادگستری‌های استانهای سراسر کشور

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مردم درخصوص اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب مصوب1381 مقرر می‌دارد نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم به عمل آید:
1ـ در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کوتاهترین زمان ممکن تسریع به عمل آورده و از نگهداری غیرضرور پرونده‌ها نزد قاضی بررسی کننده و یا هیأت موضوع ماده 6 آئین‌نامه اجتناب شود.
2ـ در گزارش قاضی بررسی کننده و صورتجلسه هیأت مشخصات کامل پرونده از قبیل کلاسه پرونده، شماره دادنامه و دادگاه صادرکننده حکم قید شود و از ارسال پرونده‌هایی که اطمینان کامل به وجود تخلف از موازین شرع در آن وجود ندارد و یا آنکه فاقد ضمائم مورد نیاز می‌باشد خودداری شود.
3ـ درخصوص پرونده‌های‌موضوع استیذان قصاص ضمن رعایت کامل مفاد بخشنامه‌های صادره و دقت در تنظیم فرم استیذان اصل پرونده نیز پس از برگ شماری ارسال گردد. همچنین در رفع نقائص بعدی و پاسخ به استعلام‌ها تسریع شود.
4ـ از ارسال درخواست‌های اعمال ماده 18 در مورد پرونده‌های مزبور قبل از قطعیت حکم و تنظیم فرم استیذان خودداری شود.
5 ـ واحدهای اجرای احکام موظفند بعد از تنفیذ حکم قصاص نسبت به تعیین تکلیف پرونده و زندانی، پیگیریهای لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات انجام شده را به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال نمایند.

رئیس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18696

تاریخ تصویب : 1388/2/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دادگستری استانهای سراسر كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.