جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص حذف انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی برای اجرا در سالهای 1382، 1384 و 1385 از فهرست کالاهای تولیدی شماره35189/ت406هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ردیف (19) جدول شماره (1) فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب‌نامه شماره 67439/ت28322هـ مورخ 28/12/1381، ردیف 15 ـ 17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب‌نامه شماره 65337/ت32258هـ مورخ 25/11/1383 و ردیف 13 ـ 17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب‌نامه شماره 88828/ت34472هـ مورخ 27/12/1384 تحت عنوان « انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی» برای اجرا در سالهای 1382، 1384 و 1385 حذف می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18699
تاریخ تصویب :
1388/2/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت كشور
وزارت صنایع
موضوع :