جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

ماده واحده « موافقت با تأسیس مؤسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی ویژه طب سنتی ایران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» شماره1194/88/دشمصوب جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی
(بنا به تفویض شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه182 مورخ 25/1/1388، براساس تفویض شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 13/8/1387 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده‌واحده « موافقت با تأسیس مؤسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی ویژه طب‌سنتی ایران توسط وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» را به‌شرح ذیل به‌تصویب رساند:
« ماده واحده ـ نظر به اهمیت توسعه طب سنتی ایران و فناوری‌های مرتبط با گیاهان دارویی در تأمین سلامت و رفاه، توسعه و پیشرفت اقتصادی، رشد علوم و فناوریهای حوزة سلامت و حفظ و ارتقاء محیط زیست و برای بهره‌گیری بهینه از منابع غنی فرهنگی و تنوع آب و هوایی و دانش ارزنده ایران اسلامی و در راستای تحقق بندهای1، 2، 4و 6 سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری‌اسلامی‌ایران، به وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی اجازه داده‌می‌شود تا نسبت به تأسیس مؤسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی ویژه طب سنتی ایران اقدام نماید.
تبصره ـ اساسنامه این مؤسسه بهتصویب شورای‌گسترش آموزش‌عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد‌رسید.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18699
تاریخ تصویب :
1388/1/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :