جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین منطقه « ابرده» واقع در استان خراسان رضوی به عنوان منطقه نمونه گردشگری شماره41842/ت42068هـ

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 1243/1/870 مورخ 30/11/1387 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود:
1ـ منطقه « ابرده» واقع در استان خراسان رضوی به عنوان منطقه نمونه گردشگری تعیین می‌شود.
2ـ این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18703
تاریخ تصویب :
1388/2/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :