جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

حذف بند (2) تصویب‌نامه موضوع استقرار دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ایکائو در شهر مونترال کانادا شماره41636/ت41304هـوزارت امور خارجه
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ23/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 170528/1ـ 630/621 مورخ 13/8/1387 وزارت امورخارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بند (2) تصویب‌نامه شماره 116194/ت39790هـ مورخ 13/7/1387 حذف می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18703
تاریخ تصویب :
1388/2/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :