جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 243944/ت42209هـ مورخ 26/12/1387 شماره41824/ت42373هـ

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 97/760 مورخ 15/1/1388 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویب‌نامه شماره 243944/ت42209هـ مورخ 26/12/1387 عبارت « پیش از موعد» حذف می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18703
تاریخ تصویب :
1388/2/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :