جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر تبریز شماره8196/310/300استاندار محترم آذربایجان‌شرقی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اولین جلسه سال جاری در مورخ 17/1/1388 مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تبریز موضوع تغییر کاربری اراضی از جنگل‌کاری، آموزش عالی کاربریهای عمده شهری به مسکونی با خدمات مربوطه را مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب کلیات تغییر کاربری 130 هکتار اراضی موسوم به اراضی مصلی، مقرر نمود نقشه تفصیلی با رویکرد محله محوری با کاهش 5/4 هکتار از کاربری « مسکونی» و حذف کاربری « پهنه‌بندی» و تخصیص آن به کاربری‌های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و فضای سبز پس از تهیه به تأیید دبیرخانه شورای عالی برسد. حداقل مساحت کاربری‌های آموزشی باید 4/6 هکتار، سبز عمومی 16 هکتار و مذهبی (که به عنوان مذهبی ـ فرهنگی تبدیل شود) یک هکتار باشد.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18709
تاریخ تصویب :
1388/1/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :