جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

تخصیص کارگروهی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تهیه ضوابط زیست محیطی حاکم بر حوضه‌های آبریز در طرح‌های جامع شهر،.... شماره8182/310/300معاون محترم وزیر نیرو
معاون محترم سازمان حفاظت محیط زیست
معاون محترم وزیر صنایع و معادن
اعضای محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در اولین جلسه سالجاری در جلسه مورخ 17/1/1388 مقرر نمود:
کارگروهی با عضویت سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های‌مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، نیرو با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه ضوابط زیست محیطی حاکم بر حوضه‌های آبریز در طرح‌های جامع شهر، ناحیه و کالبدی منطقه‌ای با هدف حفظ و صیانت از منابع آبی مناطق را تهیه و به شورای عالی ارایه تا جهت تصویب نهایی به هیأت محترم وزیران تقدیم شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18709
تاریخ تصویب :
1388/1/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع :