جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

اصلاحیه دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره709 شماره5934/هـ

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
احتراماً، عبارت : « قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1387» را در صفحه4، ستون‌اول، سطر 40 رأی وحدت‌رویه شماره 709 ـ 1/11/1387 منتشره در روزنامه رسمی شماره18643ـ12/12/1387، به: « قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378» اصلاح می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
18709
تاریخ تصویب :
1388/1/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :