جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « کانی دینار» مرکز دهستان سرگل از توابع بخش مرکزی شهرستان مریوان در استان کردستان به شهر شماره49817/ت31731کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 78536/42/4/1 مورخ 12/8/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854ه‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « کانی دینار» مرکز دهستان سرگل از توابع بخش مرکزی شهرستان مریوان در استان کردستان پس از تجمیع با نقطه جمعیتی «هجرت» از توابع همین بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر « کانی دینار» شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 4/3/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18711
تاریخ تصویب :
1388/3/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :