جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی با رعایت تصویب‌نامه شماره 45999/ت34023ه‍ مورخ 8/8/1384 شماره49841/ت42527ک

وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ14/12/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 45999/ت34023ه‍ مورخ 8/8/1384 تصویب نمودند:
بدهی شرکتهای مجتمع تولیدی کربورسیلیسم و اکسید آلومینیوم آبادان، افزودنیهای صنعتی آبادان، تعاونی کشتی‌سازی تلاش بندر و کارخانجات تولیدی بهمن (فیلور) به بانکها با رعایت مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال می‌شود.
2ـ مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال تسهیلات از محل اعتبارات کمیسیون مندرج در بودجه سال 1387 کل کشور بر اساس آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات با تضمین دولت (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور) به‌شرکت تعاونی آهک هیدراته بوشهر پرداخت می‌شود.
3ـ در جزء (د) بند(3) تصویب‌نامه شماره 212129/ت41487 ک مورخ 15/11/1387 بعد از عبارت « شرکت کشت و صنعت طلاچین» عبارت « با تضمین دولت» اضافه می‌شود.
4ـ این تصویب‌نامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
این تصویب‌نامه در تاریخ 4/3/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18711
تاریخ تصویب :
1388/3/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كار و امور اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت كشور
وزارت صنایع
موضوع :