جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

اصلاح بند «ب» تصویب‌نامه شماره 151273/ت41259هـ مورخ 27/8/1387 شماره47313/ت466ه‍

وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بنـد « ب» تصـویب‌نامه شمـاره 151273/ت41259هـ‍ مـورخ 27/8/1387 عبارت « و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود» حذف می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18711
تاریخ تصویب :
1388/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :