جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری خانه‌ها و ساختمانهای نیمه‌تمام و بلااستفاده نیروی زمینی ارتش و هوانیروز مسجدسلیمان به مردم مناطق ناامن مسجد شماره49849/ت38703کسلیمان

وزارت نفت ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط ‌زیست در جلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 82732/100 مورخ 30/7/1386 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون واگذاری خانه‌ها و ساختمانهای نیمه‌تمام و بلااستفاده نیروی زمینی ارتش و هوانیروز مسجدسلیمان به مردم مناطق نا امن مسجدسلیمان ـ‌ مصوب1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری خانه‌ها و ساختمانهای نیمه‌تمام
و بلااستفاده نیروی زمینی ارتش و هوانیروز مسجدسلیمان
به مردم مناطق ناامن مسجدسلیمان

ماده1ـ اعتبارات مربوط به تملک عرصه و اعیان هفتصد واحد خانه سازمانی نیمه‌تمام هوانیروز مسجدسلیمان براساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری توسط شرکت ملی نفت ایران تأمین و به مالک پرداخت خواهدشد.
ماده2ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به انجام عملیات آماده‌سازی و تکمیل هفتصد واحد نیمه تمام اقدام و برای واگذاری به مالکان واحدهای مسکونی مناطق آلوده و ناامن شهر آماده نماید.
تبصره ـ هزینه مورد نیاز آماده‌سازی عرصه و تکمیل واحدهای موضوع ماده (2) از محل اعتبارات شرکت نفت تأمین و به مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان پرداخت گردد.
ماده3ـ واگذاری واحدهای تکمیل شده به خانواده معظم شهدا و جانبازان بالای پنجاه درصد که فاقد مسکن می‌باشند رایگان است.
ماده4ـ تأسیسات زیربنایی و عمومی موجود در اراضی یادشده پس از تکمیل جهـت نگهداری و بهره‌برداری در اخـتیار دسـتگاهها و مؤسسات مسـئول ذی‌ربط قرار گیرد.
تبصره ـ مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان قبل از اجرای هر یک از طرحهای تأسیسات زیربنایی، طراحی انجام شده را به تأیید دستگاه ذیربط برساند.
ماده5 ـ کارگروهی مرکب از رییس مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان، فرماندار، شهردار و نماینده تام‌الاختیار شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به ریاست استاندار و یا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری به منظور شناسایی مالکان واحدهای مسکونی مناطق آلوده و ناامن شهر و معرفی آنان جهت واگذاری و نظارت بر اجرای مفاد و تهیه دستورالعمل‌های مورد نیاز این آیین‌نامه تشکیل و با عنایت به دستور مقام معظم‌رهبری پس از اخذ نظر امام جمعه مسجدسلیمان در واگذاری هفتصد دستگاه و شناسایی خانواده معظم شهدا و جانبازان بالای پنجاه درصد فاقد مسکن اقدام گردد.
ماده6 ـ واگذاری واحدهای موضوع ماده (2) به مالکان واحدهای مسکونی مناطق آلوده و ناامن به قیمت تمام شده محاسبه می‌شود.
ماده7ـ قیمت روز تملک واحدهای مسکونی واقع در مناطق ناامن شهر بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان قسمتی از بهای واحد مسکونی مندرج در ماده (6) محسوب می‌شود و باقیمانده قیمت واحد واگذاری طی اقساط ده ساله به صورت اجاره به شرط تملیک از آنها اخذ گردد.
تبصره ـ در صورتی که قیمت روز واحد مسکونی واقع در مناطق ناامن و آلوده بیشتر از قیمت واحد واگذاری باشد، مابه‌التفاوت آن به مالک پرداخت خواهدشد.
ماده 8 ـ اقدامات لازم در مورد تفکیک و تهیه اسناد رسمی برای انتقال هفتصد دستگاه پس از تکمیل به مالکان واحدهای مسکونی مناطق آلوده و ناامن از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مسجدسلیمان با اعلام مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان انجام خواهدشد.
ماده9ـ شهرداری مسجدسلیمان موظف است بلافاصله پس از آزادسازی و تحویل املاک واقع در مناطق آلوده و نا امن شهر توسط شرکت نفت، نسبت به تخریب و تبدیل اراضی به فضای سبز اقدام نماید. هزینه‌های این اقدام توسط شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود.
ماده10ـ کارگروه یادشده موظف است گزارش ماهیانه پیشرفت مفاد این آیین‌نامه را به وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور ارائه دهد.
ایـن تصویـب‌نامه درتاریخ 4/3/1388 به تأییـد مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18711
تاریخ تصویب :
1388/3/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت نفت
موضوع :