جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تفاهم بین وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی در مورد حل و فصل و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شماره 51524/ت39726هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 14696/ص/86 مورخ 20/8/1386 و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
اختلاف‌نظر در مورد واگذاری آن قسمت ‌از سهام موضوع مصوبه شماره 29016/33634 مورخ 11/5/1384 که به جهت عدم تصویب قیمت نهایی محقق نشده است، با توجه به عدم وجود کمیته واگذاری موضوع بند « ت» تبصره (8) قانون بودجه سال1384 کل کشور، مطابق تفاهم بین وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی حل و فصل و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18713
تاریخ تصویب :
1388/2/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :