جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص وجوهی که از شرکتهای توزیع نیروی برق بابت اقساط مربوط به واگذاری تأسیسات وصول می‌گردد به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شماره54885/ت42612هـپذیرفته می‌شود

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/16050 مورخ 13/2/1388 وزارت نیرو و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب1366ـ تصویب نمود:
وجوهی که در اجرای ماده(2) تصویب‌نامه شماره38162/ت36191هـ مورخ13/3/1386 موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها بابت پرداخت اقساط مربوط به واگذاری تأسیسات به شرکتهای توزیع با در نظر گرفتن رویه‌های متعارف بانکی و ضوابط مربوط از شرکتهای یادشده وصول می‌گردد، در اجرای ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18716
تاریخ تصویب :
1388/3/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :