جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور شماره100/13039/9000مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/13039/9000ـ10/3/1388 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور

نظر به این‌که به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، « متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند.»
و به موجب مادتین 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونی‌ها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکت‌های تعاونی، ماده‌ای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکت‌های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذی‌ربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده‌های مربوط به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18716
تاریخ تصویب :
1388/3/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
كلیه مراجع قضائی
موضوع :