جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع مصوب شهر یاسوج شماره4162/310/300استاندار محترم کهکیلویه و بویراحمد
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1387 پیرو مباحث جلسه قبل خود، بازدید و صورتجلسه مورخ 24/9/1387 کمیته فنی شورایعالی موضوع مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع مصوب شهر یاسوج را مورد بررسی نهایی قرار داد و بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1ـ در مورد اراضی چشمه نباتی مقرر گردید که طرح طراحی شهری با لحاظ نمودن حقوق مکتسبه ناشی از صدور پروانه و توجه کامل به حفظ بستر و حریم رودخانه تهیه شده و دبیرخانه شورایعالی کلیه ساخت و سازهای خلاف انجام شده پس از تصویب طرح جامع سال 1385 را مورد بررسی قرار داده و عاملین را به مراجع رسیدگی تخلفات معرفی نماید و نتیجه را به شورای عالی گزارش نماید.
در ضمن کمیسیون ماده5 مجاز به طرح تغییر کاربری خلاف طرح طراحی شهری در آینده نمی‌باشد.
2ـ درباره اراضی فضای سبز محله‌ای موسوم به باغ رستمی، با توجه به کمبود فضای سبز و پارک تجهیز شده در آن بخش از شهر و موقعیت مناسب اراضی برای کاربری مذکور، همچنین تسهیل تملک و اجرای طرح، کمیته فنی صرفاً با تغییر کاربری 50 درصد اراضی مذکور به مسکونی، مشروط به تأمین دسترسی‌ها و اختصاص حداقل 50 درصد به فضای سبز (پارک ناحیه‌ای) به صورت یکپارچه موافقت می‌نماید. این طرح با شرایط فوق به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد.
3ـ در مورد اراضی سبز معابر حدفاصل جاده‌های سی‌سخت و اصفهان، با انجام مطالعه ویژه ترافیکی امکان استفاده از یکی از معابر فوق برای دسترسی برون‌شهری و تبدیل معبر دیگر به راه دسترسی مورد بررسی قرارگیرد. همچنین از محل موافقت با تغییر کاربری بخشی از اراضی واقع در سمت شرق محدوده موردنظر (با توجه به ساخت و سازهای انجام شده) با قید نسبت 20 به 80 برای تملک و حفظ اراضی واقع در سمت غرب این اراضی که مجموعه باغهای متراکمی می‌باشند با کاربریهای بزرگ مقیاس شهری موافقت گردید.
4ـ درخصوص تغییر کاربری اراضی با کاربری حمل و نقل و ترمینال، ضمن مخالفت با تغییر کاربری اراضی حمل و نقل و ترمینال، مقرر گردید هرگونه تغییر کاربری مشروط به تأمین زمین جایگزین مناسب در اراضی غیر زراعی، تصویب کلیه مراحل استانی مربوطه و تصویب در کمیته فنی می‌باشد.
5 ـ درخصوص تغییر کاربری اراضی سبز و زراعی دایر جنوب کمربندی پیشنهادی، ضمن مخالفت مقرر گردید محدوده شهر در ضلع غرب به لبه داخلی کمربندی محدود گردد و اراضی خارج شده به حالت زراعی باقی بماند.
6 ـ با تغییر کاربری اراضی آموزش عالی به مساحت حدود 40 هکتار طبق نقشه پیوست به مسکونی مشروط به موارد زیر موافقت گردید:
الف) توافق لازم براساس مقررات بین مالکین، سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری با محوریت استاندار محترم برای دریافت حقوق شهر انجام گیرد.
ب) اراضی موضوع فوق برای رفع نیاز مسکن مهر به سازمان مکسن و شهرسازی واگذار شود.
ج) طرح تفصیلی این اراضی با درنظر گرفتن کاربری‌های عمومی و خدماتی موردنیاز تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 برسد.
7ـ شورایعالی شهرسازی و معماری با اصلاح خط محدوده یاسوج در شمال شهر (اراضی موسوم به جدول فرامرزی ـ جنب پارک جنگلی) به مساحت حدود 5/13 هکتار طبق نقشه پیوست موافقت نمود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18716
تاریخ تصویب :
1387/9/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :