جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر راور شماره10564/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان
دراجرای بند 12مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر راور در جلسه مورخ 11/3/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌کرمان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18716
تاریخ تصویب :
1387/3/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :