جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص کاهش ضریب‌محرومیت نقاط محل‌خدمت پزشکان‌عمومی شماره53199/ت41988هـمعاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیئت‎وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 484516 مورخ 23/11/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ضریب محرومیت نقاط محل خدمت پزشکان عمومی موضوع مشمولین تبصره (2) ماده (1) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان ـ مصوب 1375 ـ تا سطح دوپنجم کاهش می‎یابد و اختیار چگونگی اعمال آن در نقاط روستایی و کمتر توسعه یافته بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت تعیین می‎شود.
مصوبات اکثریت وزیران عضو کمیسیون یاد شده در حکم تصمیمات رئیس‎جمهور و هیئت‎وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‎نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18719
تاریخ تصویب :
1388/2/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :