جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تسریع در انجام تشریفات گمرکی صدور و ورود کالا در مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور شماره53193/ت42532هـوزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت‎وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 227515 مورخ 7/2/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی صدور و ورود کالا در مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور و حذف تشریفات زائد و تکریم ارباب‎رجوع، واحدهای تابع وزارتخانه‎ها و مؤسسه‌های دولتی که طبق مقررات قانونی مربوط، موظف به اعمال نظارت و کنترل کیفی بر ورود و خروج کالا از مبادی یاد شده می‌باشند، مکلفند در مورد ورود و خروج کالا به کشور در چارچوب مقررات قانونی مربوط، در مکان‌های یاد شده با هماهنگی و تحت مدیریت بالاترین مسئول اجرایی گمرک مربوط، وظایف قانونی خود را انجام دهند.
2ـ دستگاه‌های یاد شده می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی مربوط و با هماهنگی قبلی با گمرک ایران تمام یا بخشی از وظایف یادشده را به گمرک ایران واگذار کنند یا وظایف خود را در مکانی غیر از مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور انجام دهند.
3‌ـ دستگاه‌های مذکور موظفند امکانات و تسهیلات لازم را برای واحدهای اجرایی خود مستقر در مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور فراهم کنند.
4‌ـ گمرک ایران حسب مورد، مسئول اجرا و پیگیری مقررات این تصویب‌نامه می‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18719
تاریخ تصویب :
1388/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :