جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد شهرستان انار به مرکزیت شهر انار شماره53206/ت39429ه‍

وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 164712/42/4/1 مورخ 14/12/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود:
شهرستان انار به مرکزیت شهر انار از ترکیب بخش انار مشتمل بر دهستانهای بیاض و حسین‌آباد ایجاد می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18719
تاریخ تصویب :
1388/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :