جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

اصلاح آیین‎نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شماره53314/ت538 ه‍وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت‎وزیران در جلسه مورخ 6/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/11780 مورخ 4/3/1388 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آیین‎نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع تصویب‌نامه شماره 32140/ت42428ک مورخ 16/2/1388 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ متن زیر جایگزین تبصره الحاقی به ماده (59) می‌گردد:
تبصره ـ هرگاه اعضای هیئت‌مدیره در دوره مدیریت خود هریک از شرایط فوق را از دست دهند، ادامه عضویت آنان در هیئت‌مدیره منتفی می‌شود.
2ـ در ماده (60) عبارت « رشته‎های اصلی» به عبارت « رشته‌های اصلی ساختمان» اصلاح می‌گردد.
3ـ در ماده(66) اصلاح عبارت « هیئت اجرایی انتخابات» به عبارت « رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان» کان‌لم‌یکن می‌گردد.
4ـ شماره بندهای (5)، (6)، (7) و (8) به ترتیب به شماره (4)، (5)، (6) و (7) تغییر می‌یابد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18719
تاریخ تصویب :
1388/3/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :