جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

مصوبات وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید با رعایت تصویب‌نامه شماره 241869/ت42087هـ ـ 22/12/1387 شماره61604/ت42648کوزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 5/2/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 241869/ت42087هـ مورخ 22/12/1387 تصویب نمودند:
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی ساز و کار کمک به کارفرمایان واحدهای تولیدی برای تقسیط پرداخت حق بیمه سهم کارفرما بخشودگی جرایم یا امهال پرداخت حق بیمه به مدت شش ماه را بررسی و نتیجه را ظرف پانزده روز به کارگروه حمایت از تولید اعلام نماید.
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از وارد نمودن کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود بر اساس فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب کارگروه می‌رسد، خودداری نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده ذیحسابان دستگاههای یادشده می‌باشد.
تبصره ـ خرید کالاهای خارجی توسط دستگاههای یادشده با رعایت شرایط فوق منوط به خرید آن از نمایندگان مجاز رسمی اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی است.
گمرک ایران موظف است درخصوص درخواستهای وزارت صنایع و معادن برای بررسی کم اظهاری کالاهای وارداتی تحقیـقات لازم را انجام و نتیجه را ظرف یک هفتـه به وزارت یادشده اعلام کند. در صورت درخواست وزارت یادشده اقدامات لازم برای اصلاح قیمتهای پایه گمرکی با هماهنگی و اخذ نظر وزارت مذکور انجام شود.
4ـ وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند ضمن ممنوع نمودن تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی، ساز و کار لازم را برای تأمین مابه‌التفاوت ناشی از کاهش درآمد حاصل از فروش تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی از طریق جذب آگهی کالاهای تولیدی داخلی برقرار نمایند.
5 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و اجرای طرح نظام اعتبار سنجی خاص واحدهای تولیدی ظرف دو ماه اقدام نماید.
6 ـ ماده (6) تصویب‌نامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 26/12/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده6 ـ اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با تشخیص وزارت صنایع و معادن یا سازمان صنایع و معادن استان یا کارشناسی بانک مجاز خواهدبود. در صورت وجود تأیید وزارتخانه یادشده یا سازمانهای استانی بانک اعطای تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار دهد.
7ـ در ماده (8) تصویب‌نامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 26/12/1386 بعد از واژه « تملیکی» عبارت « و بانک صنعت و معدن» اضافه می‌شود.
8 ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به تطبیق دقیق کالاهای وارداتی با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی تا پایان سال 1388 اقدام نماید.
تبصره ـ گمرک ایران مکلف است از ترخیص کالاهای نهایی وارداتی نامرغوب جلوگیری نماید.
9 ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی، ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نموده و خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد اعلام یا تأیید استاندارد ایران باشد، توسط دستگاههای یادشده ممنوع بوده و ذیحسابان دستگاههای اجرایی مسئول اجرای دقیق این حکم می‌باشند.
10ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خطوط اعتباری مرتبط با واحدهای تولیدی و تسهیلات سهم بخش صنعت اعم از ریالی و ارزی در بانک صنعت و معدن متمرکز گردد و ساز و کار لازم برای انتقال وثایق یا ارزش مازاد وثایق واحدهای یادشده که در حال حاضر در وثیقه سایر بانکهای تجاری قرار دارد، فراهم شود.
11ـ با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی جهانی و ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب برای پیشگیری از آثار ناشی از شرایط یادشده و نیز ایجاد اطمینان نزد کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی از طریق پیش‌بینی ضمانت اجرا برای اجرای تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، در صورت استنکاف رؤسای واحدها یا شعب بانکها و مجریان ذی‌ربط از انجام اقدامات مربوط و ایجاد بحران به واسطه عدم عملکرد آنها با اعلام وزارت صنایع و معادن پرونده متخلفان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 17/3/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18725
تاریخ تصویب :
1388/3/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت صنایع
موضوع :