جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه مرکزی گیلان شماره9316/310/300



در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/12/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مرکزی گیلان (شامل شهرستانهای رشت، رودبار، شفت، فومن، صومعه سرا و انزلی) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هیأت وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها تهیه و در تاریخ 21/12/1386 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استـان به تصویب رسیده بود را مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود:
ـ بخش ضوابط استقرار صنایع در گزارش طرح لحاظ شود.
ـ محدوده ضوابط پهنه حریم دریا براساس ضوابط مصوب (موضوع طرح جامع ساماندهی سواحل کشور، مصوب شورای عالی) اصلاح شود.
ـ بیلان آب مذکور در گزارش با داده‌های وزارت نیرو کنترل مجدد شود.
ـ با عنایت به تأثیر حیاتی منابع آب برای حفظ وضع موجود و توسعه آتی طرح ناحیه حفظ و صیانت از منابع آبی از یک طرف و تغییر الگوی کشت با تأکید برکشت محصولات با نیاز آبی کم مورد تأکید قرار گرفت.
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمـربخش شورای برنامه‌ریـزی و توسعه آن استـان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه مرکزی گیلان در سال افق طرح (1405) معادل 524/742/1 نفر (6/68 درصد شهری و 4/31 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره3ـ سطح بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
در اجرای ماده 2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18725
تاریخ تصویب :
1387/12/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان گیلان
موضوع :