جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه شمال خوزستان شماره9355/310/300
استاندار محترم استان خوزستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/12/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه شمال خوزستان (شامل شهرستانهای دزفول، اندیمشک، شوش، شوشتر و گتوند) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هیأت وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیـه و در تاریخ 30/10/1386 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استـان به تصویب رسیده بود را با تأکید بر بندهای 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 صورتجلسه مورخ 6/11/1387 کمیته فنی شورای عالی به شرح زیر و با توجه به موارد زیر مورد تصویب نهایی قرار داد:
1ـ نقشه سطح بندی مناطق و مراکز روستایی با الحاق نقاط جمعیتی شهرک شرافت ـ کشت و صنعت کارون و شهرک شهیدبهشتی به شهرستان شوشتر اصلاح شده و امکانات بهره‌گیری این مناطق از خدمات شهرستان شوشتر تقویت گردد.
2ـ با توجه به شرایط و اهمیت ویژه منابع آبی رودخانه‌های عبوری از ناحیه و سدهای تنظیمی مرتبط با آن در مقیاس ملی، بر ضرورت تدوین ضوابط ویژه‌ای برای جلوگیری از آلودگی منابع آبی و آلودگی منابع ارضی خصوصاً اراضی پیرامون سدها تأکید گردد.
3ـ بر پیگیری « اصلاح الگوی تنظیم آب بخش کشاورزی» که چگونگی تدوین آن قبلاً توسط شورای عالی تعیین تکلیف شده است تأکید می‌گردد.
مواد تأیید شده صورتجلسه کمیته فنی:
بند2ـ رعایت حرائم اماکن و موقعیت‌های نظامی موجود در ناحیه، با توجه به شرایط ویژه منطقه الزامی است.
بند3ـ برای طرح‌های توسعه استان خوزستان موضوع گردشگری دفاع مقدس و فعالیت‌های آن لحاظ و با هماهنگی مراجع ذیربط (بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) ضوابط و مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی گردد.
بند4ـ با توجه به مرزی بودن ناحیه شمال خوزستان و اهمیت راهبردی این ناحیه از منظر دفاع لازم است مطالعات دفاع غیرعامل با هماهنگی با سازمان پدافند غیرعامل صورت گرفته و به اسناد طرح اضافه گردد.
بند6 ـ از روستاهایی که در طرح مصوب استان دارای قابلیت شهر شدن شناخته شده‌اند، یک روستا (جنت مکان) در داخل حریم شهر گتوند واقع شده که به استناد قانون تعاریف محدوده و حریم به شهر مستقل تبدیل نخواهدشد و یک روستا (ترکالکی) نیز در زمـان بررسی کمـیته فنـی به شهـر تبدیل شـده و از بین سـایر روستـاها، فقط روستای « رشکاشاوور» تا افق طرح دارای قابلیت شهر شدن می‌باشد.
بند7ـ در پروژه « توسعه شبکه راههای روستایی، متناسب با نظام سطح بندی پیشنهادی ناحیه» از مجموعه برنامه‌های پیشنهادی توسعه و تکمیل زیرساختها، با توجه به عدم ارتباط وظایف سازمانی، بنیاد مسکن از لیست سازمانهای مجری پروژه حذف گردد.
بند 8 ـ در مورد ضوابط و مقررات طرح:
8 ـ1ـ ضوابط استقرار فعالیتها صرفاً در چارچوب مجاز، مشروط و ممنوع طبقه‌بندی شود.
8 ـ2ـ ضمن تعیین موقعیت مکانی خطوط انتقال انرژی در اسناد طرح، حرائم قانونی این خطوط در ضوابط و مقررات طرح لحاظ شوند.
8 ـ3ـ بند 55 فعالیت‌های جدول ضوابط و مقررات طرح به « فعالیت‌های مرتبط با گردشگری از قبیل هتل، رستوران، اردوگاه و محل‌های صرف غذا» تغییر یابد.
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه شمال خوزستان در سال افق طرح (1405) معادل 1.440.900 نفر (5/58 درصد شهری و 5/41 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
در اجرای ماده 2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18725
تاریخ تصویب :
1387/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :