جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لامرد شماره8890/310/300

استاندار محترم فارس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/2/1388 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لامرد را بر اساس مصوبه مورخ 1/10/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی قرارداد و مقرر نمود:
ـ طرح جامع شهر لامرد مورد بازنگری قرار گرفته و مراحل تصویب را مطابق مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی در خصوص تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از 100.000 نفر طی نماید.
ضمناً الحاق حدود 20 هکتار به محدوده طرح جامع مصوب، به منظور تأمین زمین مسکن مهر مورد تصویب قرار گرفت. مراتب جهت استحضار و صدور دستور در خصوص تهیه و تصویب طرح جامع شهر لامرد به استحضار رسید.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18725
تاریخ تصویب :
1388/2/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :