جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب گیلان شماره2361/310/300
استاندار محترم استان گیلان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/12/1387، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه غرب گیلان (شامل شهرستانهای آستارا، تالش، رضوان‌شهر و ماسال) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هیأت وزیران دایر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 21/12/1386 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده‌ بود را مورد تصویب نهایی قرار داده و مقرر نمود:
ـ بخش ضوابط استقرار صنایع در گزارش طرح لحاظ شود.
ـ محدوده ضوابط پهنه حریم دریا بر اساس ضوابط مصوب (موضوع طرح جامع ساماندهی سواحل کشور، مصوب شورای عالی) اصلاح شود.
ـ بیلان آب مذکور در گزارش با داده‌های وزارت نیرو کنترل مجدد شود.
ـ با عنایت به تأثیر حیاتی منابع آب برای حفظ وضع موجود و توسعه آتی طرح ناحیه حفظ و صیانت از منابع آبی از یک طرف و تغییر الگوی کشت با تأکید بر کشت محصولات با نیاز آبی کم مورد تأکید قرار گرفت.
آمار مربوط به رشد بخش‌های صنعت و کشاورزی و ... در کمیته فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر کمیته فنی به عنوان نظر شورای عالی تلقی می‌گردد.
(در ایـن ارتباط، کمـیته فنی در جـلسه مورخ 2/2/1388 به شـرح زیر اتخـاذ تصمیم نمود.)
نظریات تأیید شده کمیته فنی
1ـ توجه به رویکرد توسعه عمودی شهرها و جلوگیری از توسعه شهرها و مناطق صنعتی بر روی اراضی کشاورزی.
2ـ اولویت قائل شدن برای فعالیت‌های گردشگری در اقتصاد منطقه و حذف فعالیتهای غیرگردشگری از نوار ساحلی منطقه.
3ـ ارتقاء بازدهی سیستم‌های آبیاری و بهره‌برداری هر چه بیشتر از منابع آبهای سطحی و آب بندانهای طبیعی به منظور توسعه انواع فعالیتهای کشاورزی.
4ـ بررسی روشهای جدید در کشت‌های کشاورزی غرقابی با هدف بهره‌برداری بهینه از منابع آبی.
5 ـ ارتقاء مهارتهای فنی و حرفه‌ای کشاورزان و بهره‌برداران از اراضی.
6 ـ محدود نمودن تغییر کاربری اراضی کشاورزی.
ضمناً مقرر نمود که مشاور مجدداً ضمن استعلام دقیق از دستگاه‌های مرتبط، سهم دقیق هر بخش را تعیین و به تأیید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برساند.
لازم می‌داند از مشارکت ارزشمند شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده، امید است با بکارگیری و رعایت حقوق دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه غرب گیلان در سال افق طرح (1405) معادل 491589 هزار نفر (1/37 درصد شهری و 9/62 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی.
سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی.
سند شماره 4ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
در اجرای ماده 42 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18725
تاریخ تصویب :
1387/12/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان گیلان
موضوع :