جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب غرب خوزستان شماره9321/310/300

استاندار محترم استان خوزستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/12/1387، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب غرب خوزستان (شامل شهرستانهای آبادان و خرمشهر) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (ه‍ ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هیأت وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 30/10/1386 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده‌ بود را ضمن تأیید نظریات صورتجلسه مورخ 13/9/1387 کمیته فنی شورای عالی (بشرح زیر) و با تأکید بر ضرورت تدوین ضوابط ویژه‌ای برای جلوگیری از آلودگی منابع آبی و منابع ارضی پیرامون سدها، با توجه به شرایط و اهمیت منابع آبی، رودخانه‌های عبوری از ناحیه و سدهای تنظیمی مرتبط با آن در مقیاس ملی مورد تصویب قرار داد.
نظریات تأیید شده کمیته فنی:
کمیته فنی شورایعالی طرح جامع جنوب غرب خوزستان (ناحیه آبادان ـ خرمشهر) را با تأکید بر راهبردهای:
1ـ تدوین هرگونه برنامه توسعه بر مبنای حفظ منابع محیطی و رعایت اصول توسعه پایدار
2ـ تقویت کانون توسعه متمرکز ناحیه (شهر آبادان ـ شهر خرمشهر ـ منطقه آزاد اروند) برای افزایش قابلیت رقابت فراملی و ملی آن
3ـ حمایت و تقویت محیط برون شهری برای تعادل بخشی به نظام پخشایش فعالیت و خدمات و افزایش ضریب ماندگاری در روستا
4ـ تقویت و تکمیل شبکه‌های ارتباطی زمین (جاده‌ای و ریلی)، هوایی و دریایی
5 ـ تقویت و توسعه صنعت گردشگری در محورها، کانون‌ها و پهنه‌های مستعد (حاشیه بهمنشیر، حاشیه اروند، جزیره مینو، حاشیه خلیج فارس در جزیره آبادان، تالاب شادگان، یادمانهای جنگ و ...) بخصوص با رویکرد « گردشگری دفاع مقدس»
6 ـ تقویت شهرهای کوچک برای تعادل بخشی به نظام شهری در ناحیه و تعدیل اثرات الگوی مرکزی توسعه ناحیه
و با توجه به موارد زیر مورد تأیید قرار داد:
1ـ انجام مطالعات پدافند غیرعامل در مقیاس ناحیه (با توجه به مرزی بودن آن و ویژگیهای خاص مربوط به دوران دفاع مقدس) و اعمال آن در اسناد طرح.
2ـ با توجه به الزمات طرح « ساماندهی جزیره آبادان و خرمشهر» که بعد از اتمام جنگ تحمیلی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسیده‌است (متذکر می‌گردد که با توجه به موقعیت منطقه، در سالهای پس از جنگ تحمیلی، مطالعات عدیده‌ای در سطح منطقه انجام گرفته که بسیاری از آنها به طرحها و پروژه‌های مختلفی نیز منجر لیکن تحقق اجرایی نیافته است و در همین رابطه کمیته فنی پیشنهاد می‌نماید ضمن جمع‌آوری مطالعات و طرح‌های مذکور، نسبت به بررسی چگونگی عملیاتی شدن و دلایل عدم تحقق آنها بررسی کافی صورت پذیرد).
3ـ پی‌گیری اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی اروند براساس مصوبه شورایعالی.
4ـ با توجه به تکمیل عملیات مین روبی در سطح ناحیه.
در ضمن روستاهای پیشنهادی طرح برای تبدیل به شهر تا پایان افق طرح، صرفاً در صورت رسیدن به شرایط جمعیتی وزارت کشور، قابلیت تبدیل به شهر را خواهد داشت.
لازم می‌دانـد از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسـعه آن استـان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه جنوب غرب خوزستان در سال افق طرح (1405) معادل 814540 نفر (86 درصد شهری و 14 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره 3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
در اجرای ماده 2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18725
تاریخ تصویب :
1387/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :