×

تصویب‌نامه درخصوص واگذاری ساختمان جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر،استان کرمان برای فضای آموزشی دانشگاه پیام نور به وزارت علوم، تحقیقات فناوری

تصویب‌نامه درخصوص واگذاری ساختمان جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر،استان کرمان برای فضای آموزشی دانشگاه پیام نور به وزارت علوم، تحقیقات فناوری

تصویب‌نامه-درخصوص-واگذاری-ساختمان-جهاد-کشاورزی-شهرستان-بردسیر،استان-کرمان-برای-فضای-آموزشی-دانشگاه-پیام-نور-به-وزارت-علوم،-تحقیقات-فناوریتصویب‌نامه درخصوص واگذاری ساختمان جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر،استان کرمان برای فضای آموزشی دانشگاه پیام نور به وزارت علوم، تحقیقات فناوری شماره69604/ت42615هـوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 28467 مورخ 13/2/1388 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و به استناد تبصره(1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ تصویب نمود:
ساختمان جهاد کشاورزی با پلاک‌های ثبتی (1) و (2) فرعی از (535) و (534) اصلی واقع در خیابان ولیعصر، شهرستان بردسیر، استان کرمان برای فضای آموزشی دانشگاه پیام نور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار می‌شود.
اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه پیام نور اصلاح می‌شود و هرگونه تغییر بهره‌بردار و واگذاری منوط به تصویب هیئت وزیران خواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18732

تاریخ تصویب : 1388/3/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی - وزارت علوم و تحقیقات و فناوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.