جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

اصلاح بند (5) تصویب‌نامه موضوع « برنامه آموزش و صدور پروانه مهارت فنی کارگران ساختمانی» شماره69606/ت42666هـوزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 15751 مورخ 20/2/1388 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بند (5) تصویب‌نامه شماره 241874/ت42083ک مورخ 22/12/1387 ، موضوع « برنامه آموزش و صدور پروانه مهارت فنی کارگران ساختمانی» به شرح زیر اصلاح می‌شود:
5 ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استانها موظفند با همکاری انجمن‌های صنفی مربوط و نهادهای مدنی از قبیل سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، نسبت به شناسایی و معرفی کارگران ساختمان جهت گذراندن دوره‌های آموزشی مربوط به اعطای پروانه مهارت فنی از طریق واحدهای مرتبط با استفاده از خدمات بخش غیردولتی اقدام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18732
تاریخ تصویب :
1388/3/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :