جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

اصلاح بند (10) ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 کل کشور شماره69600/ت42721هـوزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 3974/1 مورخ 12/2/1388 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بند (10) به تصویب‌نامه شماره 19032/ت42379هـ مورخ 1/2/1388 موضوع « ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 کل کشور» الحاق و شماره بند (10) تصویب‌نامه یادشده به شماره (11) اصلاح می‌شود:
بند (10) ـ کلیه دستگاههای دولتی مکلفند از ابتدای سال 1388 براساس آیین‌نامه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد) خریدهای بزرگ و متوسط خود را با ترتیب زمان مندرج در اطلاعیه‌های وزارت بازرگانی با قید شناسه ملی کالا (ایران کد) انجام دهند. مسئولیت اجرای این بند به عهده بالاترین مقام اجرایی و ذی‌حساب و مدیرمالی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18732
تاریخ تصویب :
1388/3/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :