جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

اصلاح بند (2) تبصره (1) ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره14780/680

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 22814/36466 مورخ 18/2/1386 و پیرو نامه شماره 25274/680 مورخ 31/4/1387 بدینوسیله عبارت « بند (2)» در متن تبصره (1) ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌ اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسـی به عبارت « بند (3)» اصلاح و در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره65574 1/4/1388

اصلاح بند (2) تبصره (1) ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی
پیرو ابلاغیه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شماره 67428 مورخ 12/5/1387 به پیوست نامه شماره 14780/680 مورخ 26/3/1388 مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح عبارت « بند (2)» در متن تبصره (1) ماده (53) به عبارت « بند (3)» جهت اجراء و درج اصلاح، ابلاغ می‌گردد.
معاون حقوقی و امور مجلس ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18734
تاریخ تصویب :
1388/3/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :