جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور درخصوص عرضه بنزین برای بخش غیر حمل و نقل و سهمیه بنزین موتورسیکلت‌های سه چرخ یا باربری شماره68299/ت42279ن

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت نفت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزارت دادگستری ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور عضو کارگروه توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ 2/3/1388 که با توجه به اختیارات اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب 1386ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجراء ابلاغ می‌شود:
1ـ عرضه بنزین برای بخش غیر حمل و نقل به استثنای قایقهای صیادی، با قیمت آزاد صورت پذیرد.
2ـ سهمیه بنزین موتورسیکلت‌های سه چرخ یا باربری معادل سهمیه بنزین سایر موتورسیکلتها تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18734
تاریخ تصویب :
1388/3/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت صنایع
ریاست جمهوری
وزارت نفت
وزارت دادگستری
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
وزارت راه وترابری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :