جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای نوجین از توابع بخش مرکزی شهرستان فراشبند در استان فارس به شهر شماره72361/ت42481هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 63077/42/4/1 مورخ 18/5/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ تصویب نمود:
روستای نوجین از توابع بخش مرکزی شهرستان فراشبند در استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر نوجین شناخته می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18737
تاریخ تصویب :
1388/3/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :