جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو رویداد یک ماهه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شماره72372/ت42809هـ

جیبوتی

وزارت امور خارجه
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ3/4/1388 بنا به‌پیشنهاد شماره368110/3ـ563/200/730 مورخ3/3/1388 وزارت امورخارجه و به استناد تبصره(43) قانون بودجه اصلاحی سال1343 کل کشور تصویب نمود:
برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی به شرط عمل متقابل مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18737
تاریخ تصویب :
1388/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :