جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی برای برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای آنها شماره72318/ت42382هـوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 550/020 مورخ 15/1/1388 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ تصویب نمود:
1ـ سود بازرگانی برنج مشمول ردیف (1006) تعرفه به ازای هر کیلوگرم یک هزار و پانصد (1500) ریال تعیین می‌شود.
2ـ سود بازرگانی برای برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای آنها، براساس سهمیه تعیین‌شده، موضوع قانون‌ساماندهی مبادلات‌مرزی ـ مصوب1384ـ هشتصد(800)ریال می‌باشد.
3ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره 187369/ت38809هـ مورخ 17/11/1386 و شماره 187378/ت581ک مورخ 17/11/1386 می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18737
تاریخ تصویب :
1388/3/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :