جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/8/1387موضوع: اجرای قطعی آیین‌نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی آموزش از راه دور شماره8/15729/120
وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/8/1387 درخصوص اجرای قطعی آیین‌نامه آموزش دوره پیش‌دانشگاهی آموزش از راه دور جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/8/1387
موضوع: اجرای قطعی آیین‌نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی آموزش از راه دور

ماده واحده:
شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد آئین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی آموزش از راه دور مصوب جلسه 728 مورخ 25/12/1384 شورای عالی با الحاق ماده‌ای به عنوان ماده 4 به آن از سال تحصیلی 1388 ـ 1387 به صورت قطعی اجرا شود. بدیهی است با الحاق این ماده شماره سایر مواد نیز تغییر می‌یابد.
ماده4ـ میزان ساعات آموزش حضوری (کلاسهای هدایت آموزشی و رفع اشکال) به ازای هر واحد درسی دانش‌آموزان در طول هر نیمسال یا دوره تابستانی حداقل 6 ساعت می‌باشد.
تبصره ـ مدیر مرکز می‌تواند با نظر مشاور، ساعات آموزش‌های حضوری هر نیمسال یا دوره تابستانی را که توسط دانش‌آموز انتخاب شده‌است با توجه به نیاز برخی از دروس اضافه کند در این تغییر رعایت سقف کل ساعات الزامی است.
موضوع: اجرای قطعی آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی آموزش از راه دور در هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ28/8/1387 به‌تصویب رسید.
دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید رییس جلسه ـ علیرضا علی‌احمدی
اجرای قطعی آیین‌نامه‌آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی آموزش از راه دور مورد تأیید است.
رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18737
تاریخ تصویب :
1387/8/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :