جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

اصلاح ماده (2) دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی شماره75018/42224

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت بازرگانی
صندوق ضمانت صادرات ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 9/3/1388 کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
در ماده(2) دستورالعمل‌اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های‌ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی (داخل‌کشور)، موضوع مصوبه شماره211309/ت40410ک مورخ15/11/1387 عبارت « که در اختیار صندوق می‌باشد جهت پوشش» جایگزین عبارت « در اختیار بانکهای صادرکننده» می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18738
تاریخ تصویب :
1388/3/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :