×

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

بخشنامه-به-واحدهای-قضایی-سراسر-کشور بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور شماره100/18667/9000
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/18667/9000 ـ 8/4/1388 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

توسعه کمی و کیفی روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام، مستلزم اقدامات جدی در جهت برخورد با این پدیده است و لذا مقتضی است رؤسای کل محترم دادگستری استانها و قضات سراسر کشور موارد ذیل را مدنظر قرار دهند:
1ـ رؤسای کل دادگستری استانها مکلفند شعبی از دادسرا و محاکم جزایی مرکز استان را جهت رسیدگی به پرونده‌های مذکور با تصدی قضات مجرب به صورت تخصصی در نظر بگیرند و ترتیبی اتخاذ نمایند که متصدیان امر قضا در رسیدگی به پرونده‌های مذکور از نظرات کارشناسان و مسئولان امنیتی نهادهای مرتبط جهت شناسایی مقاصد، اهداف و پشتیبانی‌های مالی و سیاسی و اطلاعاتی شبکه‌های موصوف استفاده نمایند تا با اشراف بیشتر صدور احکام جامع و بازدارنده میسر شود.
2ـ درخصوص افرادی که به نحوی از انحاء با شبکه‌های مذکور همکاری می‌نمایند و یا در قالب هسته‌های سازمانی که از طریق سایتهای‌اینترنتی ایجاد می‌گردد، عضویت می‌یابند، مستنداً به مواد 498، 499، 500 ، 504 ، 508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامی، حسب مورد اقدام قضایی مناسب صورت پذیرد.
رؤسای کل دادگستری استانها مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه را به عهده دارند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18740

تاریخ تصویب : 1388/4/8

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : قوه قضائیه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.