جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال1388 شماره79529/ت543ه‍وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزیران عضو کارگروه ساماندهی بیمه پایه، همگانی و توسعه پزشک خانواده به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (3) تصویب‌نامه شماره 18360/ت39653ه‍ـ مورخ 11/2/1387 تصویب نمودند:
1ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1388 به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ ویزیت پزشکان بخش دولتی
1ـ ویزیت پزشکان عمومی بیست و نه هزار (29.000) ریال
2ـ ویزیت پزشکان متخصص سی و پنج هزار (35.000) هزار
3ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص چهل و سه هزار (43.000) ریال
4ـ ویزیت روانپزشکان چهل و سه هزار (43.000) ریال
ب ـ سهم پرداختی سازمانهای بیمه‌گر پایه برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل 6/1 برابر، 45/1 و 35/1 برابر نسبت به سهم آنان از جزء (الف) و به شرح ذیل تعیین می‌گردد:تبصره 1ـ تعریف اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی براساس آیین‌نامه اجرایی بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور خواهد بود.
تبصره 2ـ ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت می‌باشند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء «ب» بند (1) توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه قابل پرداخت است.
ج ـ ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی

تبصره1ـ در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده‌دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، دو هزار و دویست (2200) ریال برای آنان اعمال خواهد شد.
تبصره2ـ تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق‌الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می‌کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء « ج» تعیین می‌شود. دستورالعمل این جزء توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
د ـ به سر جمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی، پاتولوژی و ژنتیک برای بخـش دولـتی در سال 1388، هفده درصد به تعرفه‌های مصوب هیئت‌وزیران در سال 1387 اضافه خواهد شد.
ه‍ـ ـ به سر جمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی، برای سال 1388 سیزده و چهاردهم درصد به تعرفه‌های مصوب هیئت‌وزیران در سال 1387 اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی ده درصد، رادیولوژی پانزده درصد، اسکن ایزوتوپ چهـل درصد، رادیوتراپی چهل درصد، CT Scan دوازده درصـد و MRI بدون رشد باشد.
و ـ دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور موظف است اعداد اعلام شده به درصد در این تصویب‌نامه را تا دو رقم گرد نماید.
ز ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش دولتی در سال 1388 به شرح جدول ذیل می‌باشد:

تبصره 1ـ پرداخت سازمانهای بیمه‌گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.
تبصره 2ـ تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس میزان رشد هریک از سرفصلهای خدمتی و جزییات تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور قابل محاسبه خواهد بود.
2ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1388، برای بیمه‌شدگان در بخش دولتی به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری معادل ده درصد تعرفه‌های مربوط.
ب ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی معادل سی درصد تعرفه‌های مربوط.
تبصره ـ مبلغ فرانشیز دریافتی از بیماران بیمه شده در سال 1388، در بخش بستری، برابر سال 1387 خواهد بود و مابه‌التفاوت به عنوان تخفیف از سوی دانشگاههای علوم پزشکی محسوب می‌گردد.
3ـ نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال 1388 برای گروههای تحت پوشش قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373 ـ (به استثنای مشمولان بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور)، برابر با هفتاد هزار (70.000) ریال تعیین می‌گردد.
4ـ تعرفه‌های اعلام شده در این تصویب‌نامه، از اول فروردین سال 1388 قابل اعمال و لازم‌الاجرا می‌باشد. سازمانهای بیمه‌گر پایه موظفند مابه‌التفاوت اسناد تحویلی را به مرکز درمانی مربوط پرداخت نمایند.
5 ـ در جهت بهره‌مندی عادلانه بیمه‌شدگان از خدمات مطلوب بیمه‌ای، شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور موظف است تا قبل از پایان سال 1388، آخرین تغییرات اعمال شده در فهرست خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد بیمه همگانی را تهیه و جهت اجرا به مبادی ذی‌ربط ابلاغ نماید.
6 ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 16496/ت39194ن مورخ 8/2/1387 می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 14/4/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18746
تاریخ تصویب :
1388/4/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :