جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

الحاقیه و اصلاحیه ماده 23 آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 شماره 100/18434/9000
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
یک نسخه الحاقیه و اصلاحیه ماده 23 آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 که در تاریخ 3/4/1388 به تأیید و تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضاییه ـ مهدی دربین

الحاقیه و اصلاحیه ماده 23 آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387

عبارت « سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی ـ 14 مرداد» به عنوان ردیف 14 ماده 23 آیین‌نامه مذکور الحاق و شماره 14 سابق به شماره 15 اصلاح می‌گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18746
تاریخ تصویب :
1388/4/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :