جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی ـ مصوب1367ـ برای سالهای 1386 و 1387 شماره76229/ت40996هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 102754 مورخ 6/7/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی ـ مصوب1367ـ شامل دهستانها و روستاها به شرح فهرست پیوست که تأییدشده به مهـر « پیوست تصـویب‌نامه هیئت ‌وزیران» اسـت. برای سالهای 1386 و 1387 تعیین می‌گردد.
2ـ درصد و میزان پرداخت فوق‌العاده مربوط طبق جدول پیوست شماره(2) تصویب‌نامه شماره 12290/ت33051هـ مورخ 24/3/1384 خواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18746
تاریخ تصویب :
1388/2/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :