جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

اصلاح بندهای « الف» و « ب» و تبصره (1) ماده (5) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران شماره78542/ت40341ک
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد شماره 35096/100 مورخ 18/4/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجـه کشور ـ مصوب1351ـ و با رعایت جزء « د» بنـد (1) تصویب‌نامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
در بندهای « الف» و « ب» و تبصره (1) ماده (5) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، موضوع تصویب‌نامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 عبارت « صددرصد (100%) به واژه « اکثریت» اصلاح می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 13/4/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18749
تاریخ تصویب :
1388/4/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :